top of page

Reguleringsplan

Endelig positivt vedtak i kommunestyret 20.12.23

 

Planforslaget til Stange Sportsklubb ble endelig vedtatt av kommunestyret. Det ble et enstemmig vedtak. Vi takker for all støtte fra Stanges politikere og for positiv innstilling fra kommunaldirektøren. AP, NML og FrP holdt også varme innlegg for planene om Spire Arena og hva det vil bety for en god oppvekst, folkehelse, idrett og glede i Stange og regionen.

Erik Kristiansen la også til at idrettsrådene i regionen var positivt innstilt til en storhall i Stange.

Neste steg er en byggesak og videre arbeid med finansiering og forprosjekt.

Planutvalg

Førstegangs behandling 19.6.23

- detaljregulering for Stange idrettspark

Stange Sportsklubb forslag til endring av reguleringsplan passerte første behandlingsrunde og er sendt ut til høring.

Kommunens administrasjon har pekt på  et mulig alternativ der servicebygget etableres mot nord. Kommunen har bedt om å få innspill til et slikt alternativ gjennom høring og offentlig ettersyn.

Det blir viet oppmerksomhet til eventuelle skyggevirkninger av en storhall.  Kommunens egne modeller viser at det kommer noe skygge i skolegården tidlig om morgenen, mest i februar og mars. Dette er en tid på året hvor det er mindre aktivitet ute pga temperaturer og snø. Dessuten begynner elevene skoledagen med innendørs undervisning.

 

Stange sportsklubb har søkt om en byggehøyde på opptil 28 meter, men basert på tall fra andre tilsvarende storhaller er det mest realistisk å bygge 24-25 meter i høyden. Det ble søkt om 28 meter for å ha litt marginer til for eksempel noen installasjoner på taket etc.

 

Stange sportsklubb har i dialog med naboer, ungdomsrådet og arkitekt forsøkt å finne løsninger som vil i størst mulig grad dempe virkningene av et stort bygg.

 

For å svare på eventuelle bekymringer om skyggevirkning har kommensens administrasjon foreslått at vi bygger servicebygget i nord mot ungdomsskolen. Vi synes det er fornuftig å begrense virkningen av et stort bygg på omgivelsene, men med en slik løsning med tilbygg/serviceanlegg i nord vil vi ødelegge store deler av visjonen om å skape en trygg og fornuftig folkehelsepark i Stange.

 

Det er viktig for utviklingen av idrettsparken at hjerte ligger i midten av idrettsparken. Det betyr tilbygg/servicebygg i sørdelen av storhallen, i nærhet til de fleste aktiviteter, klubbhus og lekepark. Med tilbygg i nord vil skyggevirkningen bli bare minimalt endret, men idrettsparken blir delt og mister mye av effekten vi vil oppnå med å lage en park som er trygg for de minste, sosial og en møteplass for fremme av folkehelse, idrett og inkludering.

 

Å skape aktivitetsmuligheter hele dagen for alle og ikke minst trygghet og et oversiktlig anlegg er målsetningen til klubben. Barn skal føle seg trygge i sentrum av parken, se hvor foreldre og søsken befinner seg, nærhet til kontor og betjening, kiosk og toalett. Det er viktig å ha de sosiale rommene og tilgang til dusj og toalett nærme der folk oppholder seg og trener.

 

Etter en grundig utredning som startet for tre år siden har klubben konkludert at det beste stedet for storhallen er der vi har Frenningbana i dag. Der er grunnen allerede stabil og bygget gir ikke skygge til naboer i Navneberget. Skal vi flytte tilbygget nord, må vi flytte hele storhallen sør. Det vil resultere i:

 

  • Dyrere løsning fordi grunnarbeidet der ikke allerede er utført, slik som på Frenningbana. Noe grunnarbeid må utføres under tilbygg, men langt mindre om vi velger altarnativ sør.

  • Mer begrensende muligheter til å skape flere aktiviteter i sørområdet, i nærheten av hjerte av parken og området i Roa, Navneberget der det er turmuligheter og planer om utvikling av flere «veier» for å knytte idrettsparken og turområdet sammen.

  • Fremtidige anlegg, bygg og aktiviteter vil ikke kunne tilknyttes servicebygg på samme måte fordi området i nord blir helt lukket mot skateparken og ungdomsskolen.

  • Vi har solgt og utleid områder mot jernbanen til Bane NOR. Det vil i utgangspunktet ikke kunne bygges på anleggsområdet før i 2027. På grunn av at Bane NOR har ervervet deler av klubbens eiendom og skal rive lager, må vi i gang med bygging snarest. Vi skal bruke erstatning fra Bane NOR på å bygge nytt lager i tilknytning til hallen.

  • Dyrere løsning fordi klubben må endre planer. Utgiftene til konsulenter og administrasjon er allerede høy og kan nå en smertegrense. Stange Sportsklubb har dekket for ufgifter forbundet med utviklingen helt alene med støtte fra noen sponsorer.

En grønn park for folkehelse og glede

Aktiviteter for alle

Målet er et tilbud om organiserte og egenorganiserte aktiviteter for barne, voksne og eldre.

Idrettsparken

Vårt anlegg i Stange Idrettspark består av klubbhus, to kiosker, en 11er og 7er fotballbane med kunstgress, en 11er fotballbane med naturgress, en ballbinge, en ishockeybane og en skøytebane.

I tillegg er parken i nærheten av Stangehallen og en fin skog med turmuligheter.

Den nye ungdomsskolen bygges rett ved siden av parken og fra før ligger Stange vidergående skole rett ved parken.

Dobbeltspor

Som et resultat av at Bane NOR erverver 17 mål av idrettsparken, inkludert en 11'er gressbane, må klubben finne kreative løsninger for å oppretteholde aktivitets- og folkehelsetilbudet i idrettsparken. Vi er i dialog med Ban NOR for å finne løsninger på hvordan aktiviteter skal opprettholdes.

 

Dobbeltspor, hyppigere avganger og en helt ny togstasjon vil også gi muligheter for Stange til å knytte oss nærmere andre kommuner og idrettslag. 

Grønt

At idrettsparken ligger så sentralt gjør det enkelt og miljøvennlig å komme seg til idrettsparken. Med dobbeltsport og hyppigere togavganger vil det fremtidige idrettsanlegg komme nær mange i regionen. Idrettsparken ligger også nærme E6.

Vi planlegger også for at storhallen skal varmes med miljøvennlige alternativer som vil holde kostnadene nede. På uteområdet skal vi lage får fine og grønne områder mellom baner og anlegg.

bottom of page